ZMLUVNÉ UJEDNANIE

(zo dňa 26.10.2022)

* * *

 

Príloha č. 1

 

Oznámenie o odstúpení od Zmluvy

 

spoločnosti BeneVito s.r.o., so sídlom Kaprova 42/14, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, identifikačné číslo 17301904, zapísané v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 369659

Oznamujem, že odstupujem od Zmluvy

(*) Nehodiace sa škrtnite alebo údaje doplňte.

* * *